Λεπτομέρειες Διαδρομής - ΟΣΕΑ

All Routes

705 ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ - ΑΥΓΟΡΟΥ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

 
  Χάρτης Δρομολογίου  (3mb)     



       
       
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ) - 60 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ) - 60 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ
       
ΑΠΟ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ     ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
A_A Διευθυνση Περνούν Επίσης Δήμος/Κοινότητα     A_A Διευθυνση Περνούν Επίσης Δήμος/Κοινότητα
1 Γρίβα Διγενή 1 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας     1 Λεωφ. Κρύου Νερού 1  (Ξενοδ. Μαρίνα) 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 Αγία Νάπα
2 Γρίβα Διγενή 2 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας     2 Λεωφ. Κρύου Νερού 2  (Ξενοδ. New Famagusta) 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
3 Γρίβα Διγενή 3 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας     3 Αρχ. Μακαρίου Γ 1  (Πλατεία) 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
4 Χαράλαμπου Μούσκου 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας     4 Αρχ. Μακαρίου Γ 2 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
5 Αυγόρου 702 - 706 - 713 Αυγόρου     5 Κασσάνδρους  (Ξενοδ. Πιέρ Άνν) 101 - 102 - 201 - 501 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
6 Μιχαήλ Καραολή 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου     6 Λεωφ. Νησί 1 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
7 Μιχαήλ Καραολή 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου     7 Λεωφ. Νησί 2 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
8 Λεωφ. Καρυών 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου     8 Λεωφ. Νησί 3 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
9 Λεωφ. Καρυών 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου     9 Λεωφ. Νησί 4 102 - 201 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
10 Συνοικισμός Αυγόρου 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου     10 Λεωφ. Νησί 5 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
11 Συνοικισμός Αυγόρου 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου     11 Λεωφ. Νησί 6 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
12 Ξάνθου Σαμάρα 702 - 706 Αυγόρου     12 Λεωφ. Νησί 7 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
13 Χρίστου Σαμάρα   Λιοπέτρι     13 Λεωφ. Νησί 8 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
14 Γρίβα Διγενή   Λιοπέτρι     14 Αγίας Θέκλας 1 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
15 Ανδρέα Κκολού 701 - 703 - 714 Λιοπέτρι     15 Αγίας Θέκλας 2  (Υδροπάρκο) 102 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
16 Μιχαήλ Κουτσόφτα 714 Λιοπέτρι     16 Αγίας Θέκλας 3 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα
17 Αγίας Θέκλας 1 501 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα     17 Αγίας Θέκλας 4 502 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα
18 Αγίας Θέκλας 2 501 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα     18 Αγίας Θέκλας 5 502 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα
19 Αγίας Θέκλας 3 501 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα     19 Αγίας Θέκλας 6 502 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα
20 Αγίας Θέκλας 4 501 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα     20 Αγίας Θέκλας 7 502 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα
21 Αγίας Θέκλας 5 501 - 704 - 707 - 711 Σωτήρα     21 Μιχαήλ Κουτσόφτα 714 Λιοπέτρι
22 Αγίας Θέκλας 6 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     22 Αχυρώνος 701 - 703 - 714 Λιοπέτρι
23 Αγίας Θέκλας 7 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     23 Ανδρέα Κκολού 701 - 703 - 714 Λιοπέτρι
24 Αγίας Θέκλας 8  (Υδροπάρκο) 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     24 Χρίστου Σαμάρα   Λιοπέτρι
25 Αγίας Θέκλας 9 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     25 Ξάνθου Σαμάρα 702 - 706 Αυγόρου
26 Αγίας Θέκλας 10 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     26 Συνοικισμός Αυγόρου 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου
27 Λεωφ. Νησί 1 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     27 Συνοικισμός Αυγόρου 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου
28 Λεωφ. Νησί 2 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     28 Λεωφ. Καρυών 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου
29 Λεωφ. Νησί 3 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     29 Λεωφ. Καρυών 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου
30 Λεωφ. Νησί 4 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     30 Μιχαήλ Καραολή 1 702 - 706 - 713 Αυγόρου
31 Λεωφ. Νησί 5 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     31 Μιχαήλ Καραολή 2 702 - 706 - 713 Αυγόρου
32 Λεωφ. Νησί 6 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     32 Αυγόρου 702 - 706 - 713 Αυγόρου
33 Λεωφ. Νησί 7 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     33 Γρίβα Διγενή 1 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας
34 Κασσάνδρους  (Ξενοδ. Πιέρ Άνν) 101 - 102 - 201 - 501 - 502 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     34 Γρίβα Διγενή 2 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας
35 Αρχ. Μακαρίου Γ 1 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     35 Γρίβα Διγενή 3 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας
36 Αρχ. Μακαρίου Γ 2  (Πλατεία) 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     36 Γρίβα Διγενή 4 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας
37 Διονυσίου Σολωμού 101 - 201 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα     37 Γρίβα Διγενή 5 702 - 706 - 713 Δασάκι Άχνας
38 Λεωφ. Κρύου Νερού 1 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα            
39 Λεωφ. Κρύου Νερού 2 101 - 501 - 704 - 707 - 709 - 710 - 711 Αγία Νάπα            
40 Λεωφ. Κρύου Νερού 3  (Ξενοδ. Μαρίνα) 501 - 704 - 707 - 709 - 710 Αγία Νάπα            


Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης