Λεπτομέρειες Διαδρομής - ΟΣΕΑ

All Routes

712 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑ - ΦΡΕΝΑΡΟΣ - ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ - ΑΥΓΟΡΟΥ - ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ - ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 
 Χάρτης Δρομολογίου (3mb)            
       
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ) - 80 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ) - 80 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ
       
ΑΠΟ ΦΡΕΝΑΡΟΣ     ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
A_A Διευθυνση Περνούν Επίσης Δήμος/Κοινότητα     A_A Διευθυνση Περνούν Επίσης Δήμος/Κοινότητα
1 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 702 - 706 - 708  Φρέναρος     1 Γρ. Αυξεντιου (Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας) 711 - 713 - 714 Λάρνακα
2 Φώτη Πίττα 1 702 - 706 - 708 - 709  Φρέναρος            
3 Φώτη Πίττα 2 706 - 708 - 709  Φρέναρος     2 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ` 1 711 - 713 - 714 Λάρνακα
4 Φρέναρος 708 - 709  Φρέναρος     3 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ` 2 711 - 713 - 714 Λάρνακα
5 Αποστόλου Βαρνάβα 702 - 708 - 709  Φρέναρος     4 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ` 3 711 - 713 - 714 Λάρνακα
6 Κώστα Ηλία 1 708 - 709  Βρυσούλλες     5 Λεωφ. Τάσσου Παπαδόπουλου 1 711 - 713 - 714 Λάρνακα
7 Κώστα Ηλία 2 708 - 709  Βρυσούλλες     6 Λεωφ. Τάσσου Παπαδόπουλου 2 711 - 713 - 714 Λάρνακα
8 Αχερίτου 708 - 709  Βρυσούλλες     7 Λεωφ. Αμμοχώστου 1 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας
9 Βρυσούλλες - Στροβίλια 1 708 - 709  Βρυσούλλες     8 Λεωφ. Αμμοχώστου 2 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας
10 Στροβίλια 1 708 - 709  Βρυσούλλες     9 Λεωφ. Αμμοχώστου 3 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας
            10 Λεωφ. Αμμοχώστου 4 711 - 713 - 714 Ορόκλινη
11 Στροβίλια 2 708 - 709  Βρυσούλλες     11 Λεωφ. Αμμοχώστου 5 711 - 713 - 714 Ορόκλινη
12 Βρυσούλλες - Στροβίλια 2 708 - 709  Βρυσούλλες     12 Λεωφ. Αμμοχώστου 6 711 - 713 - 714 Ορόκλινη
13 Λεωφ. Ακροπολεως 1 711 - 713 - 714 Πύλα     13 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 711 - 713 - 714 Πύλα
14 Λεωφ. Ακροπολεως 2 711 - 713 - 714 Πύλα     14 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 711 - 713 - 714 Πύλα
15 Λεωφ. Ακροπολεως 3 711 - 713 - 714 Πύλα     15 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 711 - 713 - 714 Πύλα
16 Λεωφ. Ακροπολεως 4 711 - 713 - 714 Πύλα     16 Λεωφ. Ακροπόλεως 4 711 - 713 - 714 Πύλα
17 Λεωφ. Ακροπολεως 5 711 - 713 - 714 Πύλα     17 Βρυσούλλες - Στροβίλια 1 708 - 709  Βρυσούλλες
18 Λεωφ. Αμμοχωστου 1 711 - 713 - 714 Ορόκλινη     18 Στροβίλια 1 708 - 709  Βρυσούλλες
19 Λεωφ. Αμμοχωστου 2 711 - 713 - 714 Ορόκλινη            
20 Λεωφ. Αμμοχωστου 3 711 - 713 - 714 Ορόκλινη     19 Στροβίλια 2 708 - 709  Βρυσούλλες
21 Λεωφ. Αμμοχωστου 4 711 - 713 - 714 Ορόκλινη     20 Βρυσούλλες - Στροβίλια 2 708 - 709  Βρυσούλλες
22 Λεωφ. Αμμοχωστου 5 711 - 713 - 714 Ορόκλινη     21 Αχερίτου 708 - 709  Βρυσούλλες
23 Λεωφ. Αμμοχωστου 6 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας     22 Κώστα Ηλία 1 708 - 709  Βρυσούλλες
24 Λεωφ. Αμμοχωστου 7 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας     23 Κώστα Ηλία 2 708 - 709  Βρυσούλλες
25 Λεωφ. Αμμοχωστου 8 711 - 713 - 714 Λιβάδια Λάρνακας     24 Αποστόλου Βαρνάβα 702 - 708 - 709  Φρέναρος
26 Λεωφ. Αμμοχωστου 9 711 - 713 - 714 Λάρνακα     25 Φρέναρος 708 - 709  Φρέναρος
27 Λεωφ. Τάσσου Παπαδόπουλου 1 711 - 713 - 714 Λάρνακα     26 Φώτη Πίττα 706 - 708 - 709  Φρέναρος
28 Λεωφ. Τάσσου Παπαδόπουλου 2 711 - 713 - 714 Λάρνακα     27 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 702 - 706 - 708 - 709  Φρέναρος
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 711 - 713 - 714 Λάρνακα     28 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 702 - 706 - 708  Φρέναρος
30 Αγίας Ελένης (Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας) 711 - 713 - 714 Λάρνακα            
                   


Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης