ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ


ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

 - Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
 

  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ)


- Ισχύει για μία διαδρομή, σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

                                                                                  
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΒΡΑΔΙΝΟ)


- Ισχύει για μια διαδρομή, σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει μόνο σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για μια μέρα, σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Δεν ισχύει σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία έκδοσης
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την Τρίτη στις 21:00),
σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Δεν ισχύει σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΜΗΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα
(για παράδειγμα: από 10-06-2012 μέχρι τα μεσάνυχτα της 09-07-2012),
σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΧΡΟΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα χρόνο (από 1η Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 31η  Δεκεμβρίου),                                                        
σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ 
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας,  ΟΣΕΛ - Λευκωσίας,  ΕΜΕΛ - Λεμεσού,  ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου

 

               

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για μια μέρα, σε όλες τις
εταιρίες λεωφορείων της
Ελεύθερης Κύπρου.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

  - Δεν ισχύει σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
     
ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες
μέρες από την ημερομηνία
έκδοσης (για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη,
ισχύει μέχρι την Τρίτη στις
21:00), σε όλες τις εταιρίες
λεωφορείων της Ελεύθερης
Κύπρου.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Δεν ισχύει σε
Βραδινές διαδρομές (διαδρομές 
που εκτελούνται από τις 21:00
το βράδυ μέχρι τις 04:00 το
πρωί).
 
 
ΜΗΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα μήνα από την
ημερομηνία έκδοσης μέχρι την
αντίστοιχη ημερομηνία του
επόμενου μήνα (για
παράδειγμα: από 10-06-2012
μέχρι τα μεσάνυχτα της 09-07-
2012), σε όλες τις εταιρίες
λεωφορείων της Ελεύθερης
Κύπρου.

 - Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές
(διαδρομές που εκτελούνται
από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις
21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
 
ΕΤΗΣΙΟ

 - Ισχύει για ένα χρόνο (από 1η
Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα
της 31η Δεκεμβρίου), σε όλες
τις εταιρίες λεωφορείων της
Ελεύθερης Κύπρου.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

 - Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
 
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ Οι τιμές των Φοιτητικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ είναι 50% των Κανονικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ (κατηγορία 1)Για αγορά φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίζει έγκυρη φοιτητική κάρτα.
Οποιονδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται αποδεκτό.
ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2012-2013)


Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν:

1) Κύπριοι και αλλοδαποί ποι φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας
,

2) Κύπριοι φοιτητές που φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια
του εξωτερικού.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας, ΟΣΕΛ - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου
Οι τιμές των Φοιτητικών Παγκύπριων Εισιτηρίων είναι 50% των Κανονικών Παγκύπριων Εισιτηρίων (κατηγορία 2)
Για αγορά φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίζει έγκυρη φοιτητική κάρτα.
Οποιονδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται αποδεκτό.ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2012-2013)


Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν:

1) Κύπριοι και αλλοδαποί ποι φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας
,

2) Κύπριοι φοιτητές που φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια
του εξωτερικού.


ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΤΑ:

* Σε όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕΑ γίνονται δεκτά και τα Παγκύπρια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά)
που εκδίδονται από τις υπόλοιπες εταιρίες λεωφορείων στην Ελεύθερη Κύπρο
(Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας, ΟΣΕΛ - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου, Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου).


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:


* Παιδιά κάτω των 6 χρονών ταξιδεύουν δωρεάν

* Όλοι οι επιβάτες άνω των 6 ετών θα πρέπει να αγοράζουν κανονικό εισιτήριο 
   σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ και σε όλα τα δρομολόγια
   που εκτελούνται από τις υπόλοιπες εταιρίες λεωφορείων στην Ελεύθερη Κύπρο
   (Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας, ΟΣΕΛ - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου
   και Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου).


* Κύπριοι στρατιώτες ταξιδεύουν δωρεάν - όταν δείξουν στρατιωτική ταυτότητα

* Κάτοχοι Κυπριακής κοινωνικής κάρτας, Κύπριοι φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, φοιτητές
   Κυπριακών Πανεπιστημίων και μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης
   Εκπαίδευσης στην Κύπρο (σε δρομολόγια
εκτός των σχολικών λεωφορείων) δικαιούνται 50% 
   έκπτωση
- όταν δείξουν κοινωνική / φοιτητική / μαθητική κάρτα με φωτογραφία

* Σε περίπτωση έλεγχου θα καταβάλλεται επιτόπου πρόστιμο σε επιβάτες που δεν θα έχουν
   στην
 κατοχή τους έγκυρο εισιτήριο

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:


- Σε όλα τα Μονοήμερα εισιτήρια (Kανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας για την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 10/07/2012 ).

- Σε όλα τα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 10/07/2012 ).
Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την Τρίτη στις 23:00)

- Σε όλα τα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 09-07-2012 ).
Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 10-06-2012, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της 09-07-2012 ).

- Σε όλα τα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 2012 ).
Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου, μέχρι τα μεσάνυχτα της 31 Δεκεμβρίου.
Η ημερομηνία λήξης του εισιτηρίου είναι πάντα η 31 Δεκεμβρίου, ανεξάρτητα από το ποιά μέρα ή μήνα έχει αγοραστεί το εισιτήριο. 

Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Διαγωνισμός 01Διαγωνισμός 02
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης