ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ


ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

 - Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
 

  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ)


- Ισχύει για μία διαδρομή.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες διαδρομές (από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).


                                                                                  
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)


- Ισχύει για μια διαδρομή.

- Ισχύει μόνο σε Νυχτερινές διαδρομές (από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).


 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για μια μέρα.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την Πέμπτη στις 04:00 το πρωί)

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

 - Iσχύει και σε Νυχτερινές διαδρομές (από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες μέρες.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 04:00 το πρωί)

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

 - Ισχύει και σε Νυχτερινές διαδρομές (από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΜΗΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα μήνα.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί 10-06-2019, ισχύει μέχρι 10-07-2019 στις 04:00 το πρωί)

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

 - Ισχύει και σε Νυχτερινές διαδρομές (από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΧΡΟΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα χρόνο.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί 01-01-2019, ισχύει μέχρι 01-01-2020 στις 04:00 το πρωί)

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Νυχτερινές διαδρομές (από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ 
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: CPT - Λάρνακας,  CPT - Λευκωσίας,  ΕΜΕΛ - Λεμεσού,  ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου

 

               

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

 - Ισχύει για μια μέρα.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο
αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι
την Πέμπτη στις 04:00 το πρωί).

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

  - Ισχύει και σε Νυχτερινές
διαδρομές (από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
     
ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες
μέρες.
(για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη,
ισχύει μέχρι την επόμενη
Τετάρτη στις 04:00 το πρωί).

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Νυχτερινές 
διαδρομές (από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ

 -  Ισχύει για ένα μήνα.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο
αγοραστεί 10-06-2019, ισχύει
μέχρι 10-07-2019 στις 04:00 το πρωί).

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές
(από τις 04:00 το πρωί μέχρι τις
21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Νυχτερινές
διαδρομές (από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 

ΕΤΗΣΙΟ

  -  Ισχύει για ένα χρόνο.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο
αγοραστεί 01-01-2019, ισχύει
μέχρι 01-01-2020 στις 04:00 το πρωί).

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (από τις 04:00 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Νυχτερινές
διαδρομές (από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ Οι τιμές των Φοιτητικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ είναι 50% των Κανονικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ (κατηγορία 1)


Οι Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως υπηκοότητας) που θα δικαιούνται 50%
έκπτωση στα κόμιστρα είναι αυτοί που θα επιδεικνύουν έγκυρη Φοιτητική Ταυτότητα των εξής Πανεπιστημίων: 

Παν. Κύπρου - Τεχνολογικό Παν. Κύπρου - Ανοικτό Παν. Κύπρου - Ευρωπαϊκό Παν. Κύπρου - Παν. Frederic -
Παν. Νεάπολης - Παν. Λευκωσίας - Univ. of Central Lancashire / Cyprus, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου (ΑΞΙΚ), Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ), Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Σχολή Ξεναγών.

Οι Φοιτητές των πιό πάνω Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα δικαιούνται 50% έκπτωση και όταν
επιδεικνύουν έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα).

50% έκπτωση στα κόμιστρα δικαιούνται και Φοιτητές άλλων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως
υπηκοότητας) οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (ΕΚΝ) για Φοιτητές. Στην Κύπρο, οι
Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων (ΕΚΝ) για Φοιτητές εκδίδονται απο τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα) εκδίδεται από τον ΟΝΕΚ σε φοιτητές που φοιτούν στις
ακόλουθες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος που
δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του:


http://www.highereducation.ac.cy/gr/private-institutions-tertiary-education.html?fbclid=IwAR3PEA2IA8qsQYb_qg1_-hVmS3waOwI6rWHWpiXNgtLPmPwE3PLqXY9crDgΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ


Έγκυρη θεωρείται η Φοιτητική Ταυτότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2020-2021)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: CPT - Λάρνακας, CPT - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου
Οι τιμές των Φοιτητικών Παγκύπριων Εισιτηρίων είναι 50% των Κανονικών Παγκύπριων Εισιτηρίων (κατηγορία 2)


Οι Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως υπηκοότητας) που θα δικαιούνται 50%
έκπτωση στα κόμιστρα είναι αυτοί που θα επιδεικνύουν έγκυρη Φοιτητική Ταυτότητα των εξής Πανεπιστημίων: 

Παν. Κύπρου - Τεχνολογικό Παν. Κύπρου - Ανοικτό Παν. Κύπρου - Ευρωπαϊκό Παν. Κύπρου - Παν. Frederic -
Παν. Νεάπολης - Παν. Λευκωσίας - Univ. of Central Lancashire / Cyprus, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου (ΑΞΙΚ), Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ), Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Σχολή Ξεναγών.

Οι Φοιτητές των πιό πάνω Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα δικαιούνται 50% έκπτωση και όταν
επιδεικνύουν έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα).

50% έκπτωση στα κόμιστρα δικαιούνται και Φοιτητές άλλων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως
υπηκοότητας) οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (ΕΚΝ) για Φοιτητές. Στην Κύπρο, οι
Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων (ΕΚΝ) για Φοιτητές εκδίδονται απο τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα) εκδίδεται από τον ΟΝΕΚ σε φοιτητές που φοιτούν στις
ακόλουθες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος που
δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του:


http://www.highereducation.ac.cy/gr/private-institutions-tertiary-education.html?fbclid=IwAR3PEA2IA8qsQYb_qg1_-hVmS3waOwI6rWHWpiXNgtLPmPwE3PLqXY9crDg
ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ


Έγκυρη θεωρείται η Φοιτητική Ταυτότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2020-2021) 

ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

* Σε όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕΑ γίνονται δεκτά και τα Παγκύπρια Εισιτήρια (Κανονικά και
Φοιτητικά) 
που εκδίδονται από τις υπόλοιπες εταιρίες λεωφορείων στην Ελεύθερη Κύπρο 
(Εταιρίες: CPT - Λάρνακας, CPT - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου,
Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:


Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να φυλάσσονται μέχρι τέλους της διαδρομής για έλεγχο. 
Σε περίπτωση έλεγχου θα καταβάλλεται επιτόπου πρόστιμο σε επιβάτες που δεν θα
έχουν στην
 κατοχή τους έγκυρο εισιτήριοΔεν καταβάλεται κόμιστρο για:

* Παιδιά κάτω των 6 ετών (ανεξαρτήτως υπηκοοτητας) 

* Στρατιώτες και Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ) που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
- όταν δείξουν στρατιωτική ταυτότητα.
(Όταν έχουν να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση
από το φορέα στον οποίο υπηρετούν πάνω στην οποία να αναφέρεται και η ημερομηνία
τερματισμού της.) 


Κατόχους Κυπριακής Κάρτας Δικαιούχου Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου - όταν
δείξουν την κάρτα τους
Δίνεται 50% έκπτωση σε:

* Παιδιά απο 6 μέχρι 18 ετών (ανεξαρτήτως υπηκοότητας)
(Παιδία από 13 έως και 18 ετών θα πρέπει να δείχνουν έγκυρη μαθητική κάρτα ή
πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο)


* Κατόχους Κυπριακής Κοινωνικής Κάρτας όταν δείξουν την κάρτα τους

* Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας όταν δείξουν την κάρτα τους

* Συνοδούς Κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας - μόνο στις περιπτώσεις που
η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας του ανάπηρου ατόμου φέρει την σήμανση "Α" (Assistant)


ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

- Σε όλα τα Μονοήμερα εισιτήρια (Kανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της
ημερομηνίας για την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 10/07/2019).


Τα μονοήμερα εισιτήρια ισχύουν για μία μέρα (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο
αγοραστεί Τετάρτη 10/07/2019, ισχύει μέχρι την Πέμπτη 11/07/2019 στις 04:00 το πρωί)- Σε όλα τα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της 
ημερομηνίας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 16/07/2019).

Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη 10/07/2019, ισχύει μέχρι την Τετάρτη 17/07/2019 στις 04:00
το πρωί)


- Σε όλα τα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της
ημερομηνίας 
μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 09-07-2019).

Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν για ένα μήνα - από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την
αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα στις 
04:00 το πρωί (για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο εκδοθεί στις 10-06-2019, ισχύει μέχρι τις 10-07-2019 στις 
04:00 το πρωί).- Σε όλα τα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας 
μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 31-12-2019).

Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο - από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την
αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους στις 
04:00 το πρωί (για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο εκδοθεί την 01-01-2019, ισχύει μέχρι τις 01-01-2020 στις 
04:00 το πρωί)

 

Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης